Αντλίες εμβολοφόρες βαρελιού

Αντλία εμβολοφόρα 3:1

RubyPiston400x400-2

Αντλία εμβολοφόρα 1:1

RubyPiston400x400-1