ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Δοσομετρικές αντλίες Σειρα FM – D – A – SDP

Οι δοσομετρικές αντλίες είναι ειδικές αντλίες κατά κανόνα, είτε εμβολοφόρες είτε διαφραγματικές στις οποίες μπορούμε να επέμβουμε και να ρυθμίσουμε ποσοστιαία (%) την ωριαία παροχή τους ξεκινώντας από μια μέγιστη προεπιλεγμένη. Είναι αντλίες οι οποίες δίνουν με σταθερότητα την ρυθμισμένη παροχή στην μονάδα του χρόνου.

Χαρακτηριστικά
Μεγάλη ακρίβεια δοσομέτρησης
Πλήρης σειρά αντλιών ηλεκτρονικών και με ηλεκτροκινητήρα
Πλήρης γκάμα υλικών κατασκευής
Υψηλή ποιότητα κατασκευής
Χαμηλό κόστος
Πλήρης γκάμα βοηθητικών μηχανισμών δοσομέτρησης (αντεπίστροφες – ποδοβαλβίδες – βαλβίδες τεχνητής πίεσης-ανακουφιστικές κ.α.
Ειδικές σειρές για δοσομέτρηση υγρών υψηλού ιξώδους.
Ειδικές σειρές υψηλής πίεσης.

Διαθέσιμες σειρές:
Eμβολοφόρες αντλίες σειρά Α & AI
Αντλίες Μηχανικού διαφράγματος σειρά FM & D
Ηλεκτρομαγνητικές αντλίες σειρά SDP
Aντλίες υδραυλικού διαφραγματος σειρά Β & ΒR , SD